U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Inspectiebeheer

Creëer een comfortabele en veilige omgeving voor uw werknemers en bezoekers. 
Dit kunt u bewerkstelligen door te voldoen aan de wet- en regelgeving voor uw gebouwgebonden installaties.

Er zijn vele normeringen waar u zich aan moet houden als gebouwbeheerder of gebouweigenaar.
Het is lastig om de continue veranderingen in wet- en regelgeving te volgen.

AssetZorg kan voor u de verplichte inspecties uit handen nemen en beheren.
Door verschillende inspecties tegelijkertijd te organiseren, bespaart u tijd, geld en overlast voor uw werknemers en bezoekers.
Daarmee voldoet u aan de wettelijke inspecties zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken en u laat deze uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. 

Een greep uit de mogelijke inspecties:

  • NEN1010; is de norm die de eisen voor het aanleggen van veilige laagspanning installaties bevat. Het uitbreiden, aanpassen of nieuw plaatsen van een elektrische installatie valt onder deze norm. Inspectie bij oplevering.
  • NEN3140; is een inspectie van bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Als eigenaar, beheerder of installatieverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installaties en arbeidsmiddelen.
  • NEN3840; is een keuring van bestaande elektrische hoogspanningsinstallatie en elektrische arbeidsmiddelen. De NEN 3840 inspectie is vergelijkbaar met een NEN 3140 inspectie, maar dan voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen met een hogere bedrijfsspanning.
  • NEN2767 conditiemeting; Om de asset value van gebouwen en haar installaties te borgen én te kunnen monitoren, dient bij aanvang, tijdens en na afloop van contracten de technische toestand nauwkeurig vastgesteld te worden. Een conditiemeting biedt hiertoe een objectieve integrale inspectiemethodiek voor de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving. Zo wordt de exacte status bepaald en kunnen onderhoudsbudgetten optimaal ingezet worden.
  • Brandmeldinstallaties (BMI); het inspecteren van de brandveiligheid, de toegepaste techniek en de voorschriften die betrekking hebben op elektronische branddetectie en brandmelding.
  • Ontruimingsinstallaties; het inspecteren van de ontruimingsalarmering, de brandveiligheid, de toegepaste techniek en de voorschriften die betrekking hebben op de ontruimings-alarmering.
  • Sprinkler; het inspecteren van de sprinklerinstallaties, de toegepaste techniek en de voorschriften die betrekking hebben op de sprinklerinstallaties, het ontwerp en de sprinklercertificeringen.
  • Noodverlichtinginstallaties en vluchtwegaanduiding; inspectie om te bepalen of de noodverlichting en vluchtwegaanduiding voldoet aan de wet- en regelgeving.
  • Legionellapreventie; In het Drinkwaterbesluit zijn preventieve voorschriften opgenomen, waaraan eigenaren van aangewezen collectieve leidingwaterinstallaties moeten voldoen. Eigenaren van overige collectieve leidingwaterinstallaties hebben een zorgplicht voor de levering van deugdelijk drinkwater. De inspectie is bedoeld om te kijken of de eigenaar hieraan voldoet.
  • ATEX; is een deskundige keuring door onze ATEX-inspecteurs van de veiligheid van elektrische installaties in een explosieve atmosfeer. Het doel van ATEX-inspecties is om bedrijven die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met explosieve atmosferen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Een ATEX-inspectie voeren we onder andere uit volgens de NEN-EN-IEC 60079-17 norm