U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Contractmanagement

Contract ontwikkeling, opstellen en beheren

Het organiseren en vastleggen van verantwoordelijkheden en verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven in een onderhoudscontract, met bijbehorende prestatie-indicatoren en rapportages. Met als doel de bedrijfszekerheid van de installaties en van organisatorische betrouwbaarheid.

AssetZorg kan u helpen bij het vormgeven en het beheren van het contract ten aanzien van derden.

Om de juiste contractvorm te kiezen en de juiste onderhoudsstrategie.

Regiecontract:

Voor elk uur een factuur.

 

Inspanningscontract:

Uitvoering van contractueel omschreven werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen bedrag, volgens vastgestelde werkwijze en/of frequentie.

 

 

 

Resultaatcontract:

Het realiseren van een specifiek resultaat waarbij verantwoording wordt gedragen voor handhaving van de conditie en het voldoen aan vastgestelde meetbare randvoorwaarden. Jaarlijks worden verbetervoorstellen aangeleverd.

 

Prestatiecontract:

Tegen een vaste prijs per periode uitvoeren van de benodigde activiteiten om contractueel vastgestelde prestaties m.b.t. conditie en functioneren, risicodragend te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bonus/malus regeling. Een gestructureerde methode tot verbetervoorstellen is vast onderdeel binnen het contractmanagement.

Contractvorm

Kenmerk

Verrekening / beloning

Betekenis

Waarde/betekenis voor klant

Regie (tarieven) contract 

Werk met onvoldoende bekende scope of specificatie

 • All-in manuurtarief
 • Registreren en factureren manuren
 • Opslag(WR /materiaal /derden)
 • Uitvoering en toezicht
 • Beperkte Werkvoorbereiding
 • Planning
 • Advies: Maak afspraken over volume
 • Klant bepaald scope of specificatie
 • Klant Beoordeeld werk en leverancier
 • Risico klant: ++

Inspanningscontract

Uitvoering op basis van werk- omschrijving

 • Vaste eenheidsprijzen/      calculatieschema
 • Meer / minderwerk
 • Efficiency in doorlooptijd
 • Werkvoorbereiding
 • Planning
 • Voor/ na calculatie
 • Realistische en vergelijkbare  eenheidsprijzen
 • Risico klant: +

 

Resultaatcontract

Uitvoering op basis van te leveren resultaat (bijvoorbeeld: uitvoeren preventief onderhoud of verlenen service bij storingen)

 • Vaste prijs per periode/calculatieschema
 • Jaarbudget
 • KPI’s / SLA
 • Voor- na calculatie
 • Bijhouden onderhoud historie
 • Onderhoudsconcept
 • Verbetervoorstellen
 • Advies: meerjarig
 • Beoordeling SLA’s leverancier
 • Onderhoudskosten
 • Overzicht  onderhoudswerkzaamheden
 • Risico klant: + -

Prestatiecontract

Het behalen van de afgesproken prestatie-eisen

 • Vaste prijs per periode
 • Jaarbudget
 • KPI’s / SLA
 • Gegarandeerde reductie onderhoudskosten
 • Gegarandeerde prestatieverbetering
 • Bonus / malus (als prikkel)
 • Optimaliseren onderhoudsconcept
 • Af- verrekenen o.b.v. KPI’s
 • Aantoonbaar maken prestaties
 • Continue verbetering (cirkel Deming)
 • Advies: minimaal 5 jarig contract
 • Prestatierapport op basis van de KPI’s
 • Minimale inmenging klant
 • Evaluatie prestaties (dash board)
 • Risico klant: - -