U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

MJOP

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk element het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

  • Element: het MJOP moet laten zien over welk element het gaat (kozijnen, gevel, CV-pomp, Koelmachine,, etcetera).

  • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel, revisie of vervanging plaats moet vinden.

  • Kosten: tot slot moet er in het MJOP staan wat de budget kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

    Van groot belang is dat alle bouwdelen worden meegenomen in het MJOP. Vaak wordt er bijvoorbeeld een plan wordt gemaakt voor 10 jaar.

Conditiemeting

Het is verstandig om het opmaken van het MJOP altijd te laten combineren met een conditiemeting volgens de NEN 2767. In de conditiemeting staat namelijk voor alle bouwdelen, die in het MJOP staan, vermeld of ze wellicht al direct onderhoud nodig hebben. In een MJOP wordt bij de cyclus namelijk alleen maar gekeken naar gemiddelde levensduur en wordt niet gekeken naar de staat waarin de bouwdelen nu verkeren. Dit kan dus een vertekend beeld geven.

Vaststellen reservering

Door het opstellen van een MJOP wordt inzichtelijk gemaakt wat voor bedragen er gereserveerd dienen te worden om uw vastgoed op de gewenste conditie te houden. Dit onderhoudsbudget moet 'voldoende' zijn om het pand goed te onderhouden. De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is d.m.v. een MJOP.

Periodiek Conditiemeten / MJOP Beheren

Afhankelijk van de leeftijd van de elementen is het raadzaam om eens in de 3a 5 jaar opnieuw een conditiemeting uit te laten voeren. Aan de hand van de conditie kan er een advies komen om een onderhoudsinspanning of vervanging te vervroegen of uit te stellen. Naast de technische staat wordt er gekeken naar het doel van het element en de eventuele gevolgschades. De MJOP wordt met de opdrachtgever besproken zodat er een begrijpelijke document overhandigd wordt, naar de wens van de opdrachtgever.

Programma's die in de markt beschikbaar zijn voor een MJOP zijn bijvoorbeeld O-prognose en Prognotice.